top of page

Clear heat, detoxing, refreshing

TE005 Five Flowers Detox Tea bag

$19.99Price
  • Each pack contains 5 tea bags. Each bag lasts up to 32 oz of water.

  • Luo Han Guo, Lian Qiao, Jin Yin Hua, Ju Hua

bottom of page